MEPP - Nástrojáreň

Konštrukcia

            Samotnému procesu výroby  predchádza konštruovanie nástroja , ktoré pozostáva z  dôslednej analýzy výlisku, vyhotovenia metodického plánu, prevádzané vysoko špecializovanými  odborníkmi za pomoci najmodernejších strojárskych softvérov SolidWorks, CAD a CAM.

Formát súborov: *.dxf,*.dwg,*.igs,*.step,*.prt,*.vda,*.cgr,*.tif,*.pdf

Moderný a osvedčený SolidWorks je štandardom medzi 3D strojárskymi konštrukčnými systémami.