MEPP - Nástrojáreň

Postupové nástroje

 

Navrhujeme nástroje, ktoré slúžia na výrobu výliskov respektíve dielcov pre automobilový priemysel.