MEPP - Nástrojáreň

Hlavná stránka

             Vitajte vo firme Mepp s.r.o, kde má strojárska výroba dlhoročnú tradíciu! Ponúkame vám výrobu v oblasti lisovacích, ohýbacích a postupových nástrojov. Ako dodávateľ a partner viacerých svetovo známych firiem automobilového priemyslu, máme technologické prostriedky ako aj ľudské zdroje splniť všetky vaše požiadavky.

EU Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Miesto realizácie projektu: Novozámocká 361, Nitra 949 01
Názov projektu: Obstaranie CNC obrábacieho centra na obrábanie rozmerovo náročných obrobkov
Stručný opis projektu: Cieľom projektu je: rast konkurencieschopnosti prostredníctvom technologickej inovácie procesu obrábania Špecifické ciele:
  • radikálna modernizácia technológie kovoobrábania
  • rozšírenie sortimentu výroby nástrojov (komplexnosť produkcie)
  • vytvorenie technologických predpokladov pre získanie veľkých klientov v Nemecku a na Slovensku
  • upevnenie postavenia firma na nemeckom a domácom trhu
  • tvorba nových a upevnenie stávajúcich pracovných pozícii

Východiskový stav: V našom portfóliu sa nachádzali staršie analógové obrábacie zariadenia, ktoré sú postupne predmetom vyraďovania, a zariadenia s pomalým programovaním, čo malo zásadný vplyv na efektívnosť výrobného procesu. Projekt bol však zameraný na rozšírenie portfólia vyrábaných nástrojov o väčšie lisovacie nástroje, na ktorých výrobu sme využívali len stroje bez CNC riadenia. Tieto stroje boli nedostačujúce z dôvodu obmedzenia veľkosti obrobkov. Nehovoriac o tom, že táto technológia si vyžaduje aj časté opravy. Väčšie nástroje sme teda neboli schopní vyrobiť, čím sme prichádzali o niektorých zákazníkov. Realizáciou predkladaného projektu sa snažíme úplne, alebo čiastočne eliminovať spomínané nedostatky.

Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ firma disponuje novým strojom s možnosťou obrábať obrobky až do veľkosti 3 000 x 1 000 mm, čo nám umožňuje vyrábať väčšie nástroje, ktoré sú technicky náročnejšie. Výsledkom realizácie predkladaného projektu, je aj zefektívnenie výroby i urýchlenie výrobného procesu. Po realizácií projektu sme schopní realizovať plánovanú spoluprácu s firmou Matador Automotive, do ktorej aktuálne dodávame menšie nástroje a boli sme oslovení s ponukou dodávania veľkých nástrojov, čo nám umožnila realizácia tohto projektu. Vďaka projektu zamestnala firma 2 zamestnancov, z toho jedného zamestnanca spĺňajúcich podmienku evidencie na úrade práce minimálne 6 mesiacov a zároveň vekové obmedzenie do 29 rokov.

Názov a sídlo prijímateľa: MEPP, s.r.o., Južná 21, 949 01 Nitra
Dátum začatia realizácie projektu: 27.10.2015
Dátum skončenie realizácie projektu: 31.12.2015
Logo operačného programu: Operacny program
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk  | www.opkahr.sk  | www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 147 150 €
Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované). CNC

Dokument na stiahnutie: Obstaranie CNC obrábacieho centra na obrábanie rozmerovo náročných obrobkov